عطرها و رایحه های رویایی

الهام گیری

تبدیل حالت روحی در خیابان به رایحه دلچسب و پیروز، چالشی است که ژیوادان با آن دست و پنجه نرم می کند.

خانم ملیسا، با خلاقیت فراوان، پیش بینی جهت حرکت رایحه ها را پیگیری می کند. تمام برندها، برای حصول اطمینان از هماهنگی محصولاتشان با ذائقه عمومی، نیاز به دانستن “تغییرات آتی” دارند. در ژیوادان، ملیسا، به همراه تیم هایی سخت کوش، مدیریت و رهبری این مساله را به عهده دارد و دقت می کنند تا جهت درست تغییرات رایحه و ذائقه عموم را از تغییرات غیرواقعی، تشخیص دهند.

image placeholder

ترند ها (روند تغییرات)، در زندگی روزانه من حضور دارند، ولی من از پنجره برندها، به آنها می نگرم.

به عنوان یک مدیر بازاریابی و خلاقیت در پیش بینی روند تغییرات در دنیای عطر و رایحه ها، من روند تغییرات را زندگی می کنم، نفس می کشم و می خورم. صبح ها، به محض اینکه تلویزیون را روشن می کنم، یا وقتی در خیابان در حال قدم زدن هستم، در حال مشاهده و تحلیل تغییرات و اتمسفر تغییرات هستم. واقعا از اینکه می توانم فعالیت های مصرف کنندگان را مشاهده و سعی در فهمیدن علل خرید و انگیزه های آنها کنم، خوشحالم. حرفه ی من اتصال نکات و مسائل به یکدیگر در جهت افزایش خوشحالی مشتریان است.

از برنامه های تلویزیونی گرفته تا نمایشگاه های هنری، من در جامعه اطرافم به نشانه ها دقت می کنم!

روند تغییرات (ترندها)، بخشی اساسی از زندگی میباشند که می توانند عاطفی باشند، مانند مسائلی که ما آنها را احساس می کنیم؛ و یا می توانند فیزیکی باشند، مانند چیزهای جالب در تلویزیون. ژیوادان منابع زیادی از ترندهای خانگی دارد، بنابراین نیمی از کار من، دقت به مسائل و رویدادهایی است که سایر همکارانم با آنها روبرو می شوند. نیم دیگر زمان ها، من درحال مشاهده هستم. مشاهده چیزهایی که مردم می خوانند، میل می کنند، یا به وقت گذرانی می پردازند. بسته به نوع یا دسته بندی محصول، با گروه های مختلف همراه و از نزدیک با علایق آنها آشنا میشوم.