عطرها و رایحه های رویایی

حضور جهانی ژیوادان

ژیوادان در تمام بخش های دنیا، فعالیت می کند. ژیوادان بیش از 148 نقطه در سراسر دنیا، با بیش از 64 محل تولید در اختیار دارد. بالغ بر 13500 کارمند این شرکت، در همکاری نزدیک با مشتریان محلی، منطقه ای و جهانی کار می کنند.

Global fast facts 2018

1 اعداد مربوط به سال 2018 می باشند.

> برای مشاهده لیست کامل محل های فعالیت ژیوادان، به صفحه مربوطه در سایت ژیوادان مراجعه کنید 

یک شریک جهانی، همیشه در کنار شما

با تأکید بر افزایش دانش مشتریان، ژیوادان همیشه در کنار شماست و بینش و تخصص لازم برای ایجاد رایحه و سلیقه های همیشه در حال تغییر و خوشحال کننده مصرف کنندگان، را فراهم می آورد.

Our sales by region and by market in 2018

نمودار سهم بازار ژیوادان در مقایسه با رقبای اصلی