عطرها و رایحه های رویایی

میراثی غنی

برای بیش از 250 سال، مسیر طولانی به سمت صنایع مدرن عطر و خوشبوکننده های امروز، با پیمودن نقاط عطف بزرگی پیموده شد تا امروز به “ژیوادان” منتهی شده است. از ریشه های تاریخی ما در گراسه (Grasse) در سال 1768 تا کسب ناتورکس (Naturex) در 2018، ژیوادان همواره دیدگاه ابداع و کسب خلاقیت، شور و نوآوری را دنبال کرده است. ژیوادان همواره با نگاه به آینده، در پی غنی کردن دنیای رایحه ها و طعم ها بوده است.

سفری در میان میراث غنی ژیوادان