عطرها و رایحه های رویایی

دیدگاه و استراتژی

دیدگاه ژیوادان

Gilles Andrier, Chief Executive Officer

“ دیدگاه ژیوادان الهام بخشی همیشگی به احساسات بوسیله خلاقیت هاست، همانطور که علاقهمند به داشتن فردای بهتری هستیم”

Gilles Andrier, CEO

استراتژی 2020 ژیوادان

رشد مسولانه و تقسیم موفقیت هاست!

 بررسی اجمالی استراتژی 2020 ژیوادان:

نقشه راه و اهداف اقتصادی ژیوادان برای پنج سال آینده، به دنبال حصول اطمینان از رشد مسولانه و تقسیم پیروزیها با همکارانمان، مشتریانمان و تمام افراد کلیدی دخیل در دنیای عطر و رایحه هاست.

Givaudan's 2020 strategy